Strzeż się faszysty!!! Schechter alarmuje!!!

Schechter-Zeitung budzi nas dzisiaj wzmożoną, nawet jak na samą siebie, aktywnością „antyfaszystowską”.

Dzisiejsze wydanie ogólnopolskie ( tfu tfu „polskie” – ksenofobiczne, zacofane słówko ) – ogólnokrajowe przynosi zatrważający raport o „Pełzającej Brunatnej Polsce”. Brawurowo napisany tekst, w którym fakty, nazwiska, nazwy, miejsca i wydarzenia pismaki ( na miano redaktora trzeba sobie zasłużyć ) częściowo celowo, częściowo z własnej niewiedzy okrutnie plątają.

Najciekawsza jednak jest mapka Pols… ( stare faszystowskie przyzwyczajenie -przepraszam… 😉 )… kraju obrazująca skalę, potencjał, ilość i nasilenie działań „nazistów” w różnych jego rejonach.

Z dumą stwierdzamy, że nasza działalność ku chwale 1000-letniej rzeszy i wodzowi Adolfowi nie umknęła gw… 🙂 Co więcej o ile to nie czysty przypadek to w tej działalności wyprzedzamy w Małopolsce kolegów z lokalnych struktur MW, NOP czy ONR ( tak nasze faszystowskie mózgi odczytują kolejność przedstawienia organizacji w rejonie ). O ocenie potencjału, ilości akcji i obecności na trybunach, dokonanej przez krakowskich tropicieli faszyzmu wypowiadać się nie będziemy. Można tylko stwierdzić, że wiedza ta jest na pewno na wiele niższym poziomie niż na przykład znajomość „dzieł wybranych Lenina” tychże pismaków.

Kolejna ciekawostką nas bezpośrednio jako kibiców Wisły dotyczącą jest świetne powiązanie wątków wykładów IPN-owskich na Wiśle, ze skandowaniem haseł o potocznej nazwie kibiców klubu z drugiej strony błoń.

Dobrą tego dnia formę ogólnokrajowego wydania podtrzymuje krakowski dodatek. W, którym całą stronę zajmuje opis przejmowania Podhala przez „brygadę ONR Podhale”.

Jak widać spadek sprzedaży i kreślona od niedawna wizja zrezygnowania z wydawania papierowej wersji „Codziennika EuroPEJSkiego”, jak również niedzielny „spęd faszystów” w stolicy zmusiły obrońców tęczowej Polski do wzmożonej pracy. Pracy, która skutkuje kolejnymi niekompetentnym, czysto propagandowymi tekścikami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością.

Społeczeństwo Polskie dziękuje za ostrzeżenie przed faszystowską hołotą i obiecuje czujność przed zaplutymi karłami reakcji!!!