Marsz Katyński

644136_419961214754575_1109369976_n

Marsz Katyński to inicjatywa młodych krakowskich patriotów, upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej.
Przypomnijmy o wszystkich zamordowanych w kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD . Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego przez NKWD.Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego.Najbardziej tragicznym miejscem tej kaźni był jednak Katyń . Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny z czerwonym okupantem. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi.

Zbrodnia ta miała na zawsze zostać w ukryciu ,jednak tak ogromna krzywda wyrządzona Polsce nie mogła czekać długo w śród cieni lasów katyńskich. My pamiętamy i nigdy nie zapomnimy . Pamięć poległym.

Jak było w zeszłych latach:

katyn