Bitwa Warszawska – skrócona recenzja subiektywna/Battle of Warsaw (Bitwa Warszawska) – short and subjective review.

PL

 

Kilka miesięcy temu pojawiła się w kinach produkcja pt. Bitwa Warszawska”. Spotkała się ona ze zmasowaną krytyką znawców z Internetu. Autor pozwolił sobie subiektywnie przeanalizować film.

W produkcji występują popularni polscy aktorzy – od współczesnego Borysa Szyca, przez Adama Ferencego, aż po bardziej klasycznych, czyli Bogusława Lindę i Daniela Olbrychskiego. Film dobrze odzwierciedla realia świeżo utworzonej IIRP – nowa armia złożona z różnych ludzi, młodzi, ambitni Polacy i równolegle  ruchy socjalistyczne oraz niekoniecznie ambitni oficerowie. Bardzo dobry obraz armii bolszewików – prymitywny lud, agresywni czekiści i jedna wielka fala mordów, gwałtów i grabieży. W film wplecione sceny z bitew, gdzie zgodnie z realiami, widzimy tzw. „sieczkę” – grad kul, szybka śmierć, wybuchy, latające kończyny, ból i ciężko ranni.

Główny wątek filmu opisuje losy młodych ludzi, którzy z uwagi na okres historii, wmieszali się w wojnę z Bolszewikami. W trakcie filmu nie brakuje drobnych wątków nawiązujących do historii – Kozacy na Ukrainie, sprzeciw inteligencji Wielkopolskiej wobec Marszałka Piłsudskiego i manewr ataku na bolszewików – z braku surowców, zaryzykowano atak przez lukę w armii i zajście przeciwnika od tyłu.

Pytanie więc, czemu film spotkał się z tak wielką krytyką w Internecie? Otóż powodów jest kilka. Po pierwsze, współczesna kultura kina amerykańskiego przyzwyczaiła widza do sensacyjnych scen, gdzie główny bohater jest herosem zwalczającym tysiące przeciwników bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu. Szczęśliwie, Bitwa Warszawska jest filmem historycznym, a nie sensacyjnym, więc nie zobaczymy w niej żałosnych scen, gdzie np. Borys Szyc dziesiątkuje armię Lenina, tylko prawdziwe wojenne wydarzenia – chaos, anonimowość i masowość krzywdy. Powodem drugim jest oczekiwanie przez co bardziej fanatycznych w patriotyzmie widzów scen wojennych i gloryfikujących Polaków. Obraz Hoffmanna jest zgodny z historią, więc takich scen nie zobaczymy. Oprócz wojny, zobaczymy też wątki osobiste, w tym romans, gdyż film stricte wojenny nie sprzedałby się na obecnym rynku. Polacy będą normalnymi ludźmi, a poza nimi zobaczymy też Ukraińców, czy w tle żydów. Film nie sprowadzi się do poziomu 300 Spartan czy Johna Rambo – nie będzie w nim siekaniny radzieckiej „hołoty” w wykonaniu cudownych Polaków. Argument ostatni jest taki, iż w Internecie może wypowiedzieć się każdy, w tym w większości osoby bez kinematograficznego gustu. Jeżeli jeden zacznie krytykę, to podchwycą ją też pozostali.

Ujmując krócej, film jest dobrym obrazem historycznym i odbiega od taniej sensacji. Autor poleca film i bojkot teorii znawców z Internetu.

 

MJM

 

ENG

Few months ago movie Battle of Warsaw” was started in cinemas. Many internet surfers criticized it. Author of text tries to subjective analyse the movie.

In movie we can see famous polish actors – modern popular Borys Szyc and Adam Ferency and classic Bogusław Linda and Daniel Olbrychski. We can watch there a good performance of II Republic of Poland (IIRP) – new army full of many types of people, young, full of ambition Poles and in opposite direction, socialist movement and cases of bad officers. Very good show of Bolshevik army – primitive people, aggressive checklists and huge number of rape, murder and looting. Battle scenes, where we can watch the “chaff” – hail of bullets, fast death, explosions, flying limbs, pain and seriously injured people.

The main thread describes life of a young couple, who landed in times of Bolshevik war. In the movie, we have a lot of plots connected with true history – Ukrainian Cossacks, conflict between marshal Józef Piłsudski and west Poland Intelligence and the maneuver of attack on the Bolsheviks – because of problems with support, Piłsudski risked marsh between enemy armies and attacked from the back.

The question is, why so many people criticized that movie in the Internet? There is a few of reasons. At first, in modern Times people are used to American sensational culture of the movies, where the main character is some kind of hero, who kills thousands of enemies and does not have any problems with that. God Bless, the “Battle of Warsaw” is a not sensational history movie and we won’t see in it a scene like the Borys Szyc is slaughtering the Lenin’s army – we will see the real war scenes, like chaos, anonymity and mass harm. The second reason is the situation, where fanatical patriots pray for scenes, where Poles are high level heroes. The movie is well connected with history, so we will not see that kind of scenes. And we can watch many personal threads, including romance – it’s because a completely war movie would have problems to find a customers in modern free economy market. In the movie, Poles are average people and we can watch Cossacks and jews too. The movie is not failed to a level of “300 Spartans” or “John Rambo – there is no slaughter of Bolshevik’s bad guys made by polish superheroes. The last argument is a fact, that in the Internet everybody can give an opinion – most of this people does not have movie knowledge. If one starts criticism, most will do it too.

In a shortcut, “Battle of Warsaw” is a very good history movie and it’s not connected with cheap sensational movies. Author recommends the movie and to boycott so called “internet experts”.

 

MJM