17 luty 2016 – Kosovo je Srpsko

1

W 8. rocznicę oderwania Kosova od serbskiej macierzy, zorganizowaliśmy pikietę pod konsulatem USA – jednego z inicjatorów tego barbarzyńskiego czynu.

Oprócz zwykłych współorganizatorów z Młodzieży Wszechpolskiej i Trzeciej Drogi, zjawili się też koledzy z Narodowego Rzeszowa czy nacjonaliści z Łodzi, Lublina i oczywiście zwykli krakowianie.

1
Po krótkim wstępie głos zabrał przedstawiciel Trzeciej Drogi mówiąc o nieustępliwej walce Serbów i wyborze trudnej, ale właściwej drogi niezgodnej z „zachodnimi” standardami.
2 (2)Następnie głos zabrał kolega Michał z Młodzieży Wszechpolskiej wyrażając przekonanie, że w oparciu o kraje przeciwstawiające się koalicji unijno-usraelsko-natowskie można odbudować nie tylko silną Serbię, ale i prawdziwie narodową Polskę.
3Ostatni głos zabrał nasz przedstawiciel odczytując list skierowany od serbskich braci do Polaków:


 

 

Drodzy bracia Słowianie,

 

My Serbowie, chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wielkie wsparcie, które udzielacie narodowi serbskiemu i Serbii, w tym bardzo ciężkim dla nas czasie. Wielu Serbów zabito i wypędzono z różnych zakątków byłej Jugosławii, zniszczone są domy i spalone świątynie, które trwały przez wieki. Jeden z najcięższych ciosów otrzymaliśmy 17 lutego 2008 roku, kiedy albańscy terroryści z Prisztiny, przy pomocy niektórych zachodnich państw, ogłosili niepodległość Kosowa i Metochii. Jest to ukoronowanie innej terrorystycznej operacji w koalicji z NATO, czyli bombardowania w 1999 roku.

Ze względu na wiele pokus, Serbowie stają się zniechęceni i załamani walką przeciwko znacznie silniejszemu wrogowi, który systematycznie działa przeciwko nam przez ostatnich 25 lat. Nie wiemy dlaczego tak jest, jednak musimy się bronić. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie, a zwłaszcza młodzieży słowiańskiej, która jest odważna, sprawiedliwa i rycersko walczy, tak, że Kosowo i Metochia pozostanie wiecznie serbską ziemią. Mamy nadzieję, że Serbia stanie się wkrótce silnym krajem, który będzie Wam mógł spłacić przynajmniej trochę długu. Wielkie, wielkie pozdrowienia od braci z Serbii!

Ruch 1389, Stowarzyszenie Rodzin Porwanych i Zamordowanych z Kosowa i Metochii oraz inne organizacje patriotyczne, w imieniu całego narodu serbskiego.

Belgrad 14.02.2016

 


4W przerwach między przemowami skandowane były różne hasła: Zawsze serbskie, zawsze serbskie, Kosovo! ; Precz z albańcami, Serbowie jesteśmy z Wami! ; USA imperium zła, Unia, NATO, ameryka – to zbrodnicza, od lat klika! ; Jesteśmy z Wami, hej bracia, jesteśmy z Wami etc.
5Na pikiecie pojawiło się ponad 50 osób, z transparentami organizacyjnymi, okolicznościowym banerem Kosovo je Srpsko, flagą wysłaną nam przez serbskich nacjonalistów ( dzięki raz jeszcze, zawiśnie w naszym lokalu ) i flagami Serbii.

Do zobaczenia za rok!

Косово је Србија!

 
English Version

At the eighth anniversary of the detachment of Kosovo from the Serbian mother country , we organized a picket at the US Consulate – one of the initiators of this barbaric act.

In addition to the usual co-organizers of the Mlodziez Wszechpolska and Trzecia droga , they appeared also colleagues from the Narodowy Rzeszow or nationalists from Lodz, Lublin and ordinary people from Krakow.

After a short introduction, representative of the Trzecia Droga mentioned the unyielding fight of the Serbs and difficult, but right of choice way incompatible with „Western” standards.

Then Michal from Mlodziez Wszechpolska covinced us that basing at countries that are against UE-NATO-Usrael coalition, we can get back not only strong Serbia but also truly national Poland.

Next our member readed text directed to polish people form Serbs, with greetings and thanks for polish nationalists. < really touching >

Between speeches were chanted different slogans like: Always Serbian , always Serbian Kosovo ! ; Down with albanians – Serbs we are with you ! ; USA, EU, NATO – are criminal , for many years ! ; We are with you , hey brothers , we are with you , etc.

On the picket appeared more than 50 people , with organizational banners, occasional banner – Srpsko Kosovo , the flag sent to us by Serbian nationalists (thanks again , will hang in our place ) and the flags of Serbia .

See You next year.

Kosovo is Serbia!